Karlshamns Energi AB har valt Techinova AB som leverantör för ett komplett SCADA-system för driftövervakning och fjärrstyrning av mottagnings- fördelnings- och nätstationer.

Systemet TechiNode RNMS1000 baseras på COPA-datas SCADA- plattform. Leveransen omfattar även arbetsstationer och monitorer med tillhörande serverlösning. Parallellt förses Karlshamns mottagningsstationer med Techinovas skalbara RTU-lösning från TechiNode-familjen. I en förlängning skall även integration med NIS-systemet ske. 

Karlshamn Energi AB är nätägare och ansvarar för elnätet inom Karlshamns tätort. Antalet abonnemang inom elnätsområdet uppgår till ca 8 400.

Techinova AB är verksamma inom energisektorn och utvecklar och säljer produkter som skäddarsys till ett helhetskoncept för el-distributörer. Det egenutvecklade TechiNode-systemet innehåller kommunikations- och automationslösningar som vid behov kompletteras med väl utvalda tredjepartsprodukter där personalen kan tillföra mervärden genom sin erfarenhet och kunskap från branschen. Techinova tar ett helhetsansvar kring affären och erbjuder även driftsättning, service och support.

 

Anmäl er till vårat nyhetsbrev

Skriv nyhetsbrev i fritext fältet.